María Vázquez Rey

 


MARÍA VÁZQUEZ REY
24/05/1986
Psicóloga
Colegiada nº: G-4875 
 
Se precisas contactar comigo:
Correo e-: maria.vrey@gmail.com

ESTUDIOS:
  • Licenciatura en Psicoloxía. Universidade de Santiago de Compostela (2004-2011).
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
 
- Formación en Psicoloxía Sanitaria (2014- Acreditada polo Colexo Oficial de Psicoloxía de Galicia para o exercicio de actividades sanitarias no campo da Psicoloxía).
 
- Curso Superior en Atención Integral en Demencias Neurodexenerativas (2013-AFAGA).

- XORNADAS sobre o "Maltrato e abuso sexual infantil" (2013 - Colexo Oficial de Psicoloxía de Galicia).

- Curso de formación : "Voluntariado de Cooperación y Acción Humanitaria" (2009).

- RELATORA en varios Cursos Organizados pola ONGD Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (Curso de Tecnoloxía e Cooperación para o Desenvolvemento Humano - Participación social, sensibilización e incidencia política).
- RELATORA no Máster de Cooperación da Universidade de Santiago xunto coa ONGD Enxeñería Sen Fronteiras Galicia. (2009).
- RELATORA  na Universaidade de Verán da Universidade de Santiago de Compostela, curso de verán: "O compromiso social da xuventude: participación e aprendizaxe servizo" (2009).
 
EXPERIENCIA:
- Psicóloga en Geriolveira S. L. (actualmente)
- ACREDITADA con Venia Docendi da Universidade de Santiago de Compostela - Facultade de Psicoloxía (anos: 2013 e 2014).
- Asociación de Ex-Alcohólicos de A Coruña.
- GALISEC, S. L. U. (RR.HH).
  
EN CONTINUA ELABORACIÓN...


Seguidores